Villa Jadranka udaljena je 15 metara od mora. Ispod kuće nalazi se plaža sa kristalno čistim morem, do koje se dolazi stepenicama kroz privatni vrt, iz kojeg razloga plaži nema pristup niko osim gostiju Ville Jadranka.